Cao đẳng Y Dược TP HCM
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Chia sẻ:

Nghề y bác sĩ: Phải mua bảo hiểm trách nhiệm

Bệnh viện Bạch Mai vừa có công văn gia hạn thời gian đóng, mở và sửa hồ sơ mời thầu bảo hiểm trách nhiệm bác sĩ, đây là một động thái tích cực từ phía bệnh viện hàng đầu cả nước.

Bệnh viện Bạch Mai sửa đổi hồ sơ mời thầu gói thầu bảo hiểm trách nhiệm bác sĩ

Bệnh viện Bạch Mai.

Thay đổi thời gian đấu thầu gói thầu cung cấp dịch vụ bảo hiểm trách nhiệm.

Theo Công văn 548/CV-BVBM gửi các Doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) đã mua hồ sơ mời thầu thuộc gói thầu cung cấp dịch vụ bảo hiểm trách nhiệm trong khám chữa bệnh của Bệnh viện do ông Nguyễn Ngọc Hiền, Phó giám đốc Bệnh viện đã ký vào chiều ngày 22/6, thời gian tham gia đấu thầu có sự thay đổi, cụ thể như sau:

+ Thời điểm đóng thầu là 9h30 phút ngày 4/7/2016 và gia hạn thời điểm mở thầu là 10h cùng ngày.

+ Thời gian mở thầu và đóng thầu cũ được hủy bỏ (đóng thầu lúc 9h30 phút ngày 23/6/2016 và mở thầu lúc 10h30 cùng ngày).

Cũng trong ngày, Bệnh viên cũng ban hành Công văn 798/QĐ-BVBM sửa đổi hồi sơ mời thầu do Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Quốc Anh ký. Theo công văn này, hai chỉ tiêu được cho là bất hợp lý, không đánh giá hết năng lực nhà thầu và không phù hợp với tình hình thực tế của thị trường bảo hiểm Việt Nam bị hủy bỏ, đó là hai chỉ tiêu: Chỉ tiêu ROA tại thời điểm 31/12//2015 phải đạt tối thiểu 4% và chỉ tiêu doanh thu bảo hiểm năm 2015 phải tăng trưởng tối thiểu 50%.

Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu: Trong hồ sơ mời thầu không được có bất cứ điều kiện nào hạn chế sự tham gia của các nhà thầu, hoặc có mục đích tạo lợi thế cho một số nhà thầu, gây ra sự không bình đẳng.

Thay vào đó, hai chỉ tiêu mới được thay thế bổ sung vào Công văn 798, đó là tại thời điểm 31/12/2015, chỉ số ROA (lợi nhuận sau thế/tổng tài sản) phải đạt tối thiểu 1,5% và chỉ tiêu tăng trưởng doanh thu thuần năm 2015 từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm phải đạt tối thiểu 14%.

Việc điều chỉnh hồ sơ mời thầu được đánh giá là động thái tích cực.

Những thay đổi này từ phía bệnh viện Bạch Mai được các DNBH đánh giá là tích cực, đáp ứng được những mong đợi và cam kết đã từng trao đổi trước đó với các nhà thầu mặc dù chưa kịp thời.

Cụ thể, theo thông báo cũ thì vụ thầu này sẽ đóng thầu lúc 9h30 phút ngày 23/6/2016 và mở thầu lúc 10h30 cùng ngày, nhưng đến chiều 22/6, công văn gia hạn thời gian mới được ký và chuyển đi qua đường bưu điện tới các nhà thầu đã mua hồ sơ. Do đó, đến thời điểm đóng thầu lúc 9h30, ngày 23/6, một số DNBH như PTI, Bảo Việt, Bảo Minh vẫn không rõ có sửa đổi gì không, vì vẫn chưa nhận được công văn gia hạn.

Ghi nhận từ 4/7 DNBH tham gia mua là PVI Thanh Hóa, MIC, PTI Âu Lạc, Bảo hiểm Bảo Việt, thì đến đầu giờ chiều ngày 23/6, mới nhận được công văn gia hạn, nhưng chưa nhận được công văn sửa đổi tiêu chí về năng lực tài chính, nên vẫn dò hỏi nhau không rõ có bỏ 2 tiêu chí cũ không (?), vì trong công văn gia hạn vừa nhận được cũng nêu rõ các điều khác không thay đổi, vẫn giữ nguyên. Đến chiều muộn ngày 23/6, một số DN như PTI, PVI mới nhận được công văn điều chỉnh chỉ tiêu.

Việc điều chỉnh hồ sơ mời thầu cho thấy động thái tích cực từ phía bệnh viện đa khoa hàng đầu cả nước.

Theo: Đầu tư chứng khoán.