BỆNH HỌC

BÁC SỸ TƯ VẤN

TIN TỨC Y TẾ

Vợ ngoan sẽ khiến chồng ngoại tình?

Thực tế đã chứng minh rằng nếu vợ cứ quá đảm đang, cứ quá giỏi giang và vun vén cho gia đình thì chồng lại dễ sinh bệnh ngoại tình trong những lúc “nhàn cư vi bất thiện”?

Xem thêm